Versie 6.0A (januari 2020) 

Specifieke Polynomen : invoeren van polynomen (Xx$id.krb + Fx$id.krb) en genereren van kfb-files en als specifieke beveiligingen direct opnemen in de installatie in rubriek Veiligheid

Bewaar Specifieke Polynomen : zie diverse userinstellingen (KabelNet +NEN-1010 Algemeen) : Bewaar Specifieke Polynomen in de installatie (default = uit) : lees de opmerkingen

Polynoom dialoog : aanvulling dialoog Polynomen : selecteer fabrikant en buttons; oude button polynoom is gewijzigd in thermisch (CB's); vraag overschrijven beveiliging

Polynomen\ : de submap \nen\Polynomen voor de Polynomen wordt gegenereerd (inclusief template polygoon.krb) ; boven+ondergrens gewijzigd in boven+onderband

IZm factor : voor Specifieke Patronen kan de IZm factor in de krb-file gedefineerd worden (regel 13) (default = 0 =11035); de maximale IN voor Fx$ patronen is opgehoogd naar 5000 (6300 A)

Graphics : toets 'L' in de graphics om de polynoom (onderband L=Lower) vast te leggen als tijdelijke buffer in het geheugen (+read); x-as waarden : lees Note B

Tooltips veiligheid : aanvullende tooltips : beweeg de muis over Type veiligheid (code automaat) + schema (omschrijving); vermelding type beveiliging bij de grafische weergave; vermelding kapstroom (kop)

Database Veiligstd.dbs: nieuwe Abb S200 installatieautomaten (M UC)  typen B, C, K en Z, AC (a#) en DC (d#)

Database Veiligstd.dbs: uitbreiding Eaton installatieautomaten met type D en de onderbanden voor de B, C en D

Database Kabelspe.dbs: button Export [spe] voor het exporteren van Specifieke Geleiders naar database kabelsp.dbs; invoer doorsneden van 0.1 tot 3200.0 mm2

IEC 60287 : from version 5.9C the Rdc values for Specific Conductors are interpolated with the IEC 60287 table (up to 630 mm2)

AWG conversie : conversie van American Wire Gauge naar Doorsnede [mm2] voor de Specifieke Geleiders; ingave Doorsnede op 1 decimaal; zie Weergave [AWG] 

Kabel Manager : nieuwe kolom [S] in de Kabel Manager voor de Scherm PE doorsnede [mm2]

DC beveiliging : melding in geval een DC beveiliging wordt gebruikt met Frequentie > 0 (AC)

API + Polynomen : uitbreiding Algemene Programma Instellingen en Polynomen met dialoog invoer waarde; dialooghoogte aangepast

Toetsen : de Toetsenbord commando's zijn uitgebreidt met toets '7' voor de Polynomen en toets '8' voor de database Geleiders

Bestaande doorsnede : meldingen 'bestaande' doorsnede vervangen door 'ingevoerde' doorsnede;

Database Kabels : uitbreiding database met TKF kabels type YMvK ss 5x300 mm2 en 5x240 mm2 en 5x185 mm2 (aanpassing inductiewaarden)

Report : generate the eXpress Report also for Clients; aangepaste check op de netconstante; weergave Automaten + Specifieke Polynomen; meldingen aangepast (groter > hoger)

Userinstellingen : userinstellingen Algemeen toegevoegd aan KabelNet + NEN-1010; weergave lengten LK en LM (1 decimaal) en sorteren kolom Code

toolbar (aftak) : wijziging status toolbar button Aftak Manager (na wijzigen netconfiguratie)

buiten bereik : check voor 'buiten bereik' fouten in de Kabel Manager; bug : kolom 'sw' verwisseld met 'KC' en gecorrigeerde adressering

ISservice64.exe : for installing the 64 bit version of the INTELEC Service read remark 10

Opstart : userinstelling voor weergave van de HELP topic bij opstart na installeren laatste update; fixed 'Failed to launch Help'

Motoren parallel : ingave van het aantal motoren parallel voor extended motoren + weergave totale vermogen [kVA]; notaties aangepast; tooltip op Lengte Starteràmotor (LK); aanvulling Formules (LKm); insert regel 27

Starteràmotor : klik in het schema op de kabel Starteràmotor om de extended motor direct te openen; lees opmerking 4

Calculatie : weergave calculatie : kWh op 3 decimalen, Wattverlies op 1 decimaal en prijs op 2 decimalen nauwkeurig

Meldingen : melding 'overschrijven beveiliging' i.g.v. Specifieke beveiliging of wijzigen naar Automaat type X; vraag voor direct aanpassen IBth indien buiten bereik

Data conversie : vanwege data-conversies (nen+nef) kunt u bestanden vanaf versie 6.0A niet meer inlezen in oudere versies : mogelijke vastlopers, indien u kiest voor Doorgaan !

Trafos / UPS + DC het totaal aantal Trafos / UPS (achter verdeler 01) inclusief het totaal aantal DC kabels PV is gelimiteerd aan de geactiveerde Bundel

eXpress : time-out after UNregister in the License Manager adapted to 1 hour; adapted installer with button uninstall App

Opschonen installaties : lees opschonen installaties voor het oplossen van problemen; nieuwe functie voor verwijderen van de hoofdverdeler 01.

Bewaren als (copy) : button Projecten Manager is geactiveerd bij Bewaren als voor het kopieeren van installaties naar een andere (nieuwe) Project folder

Bugs+corrections : correctie Analyse Selectiviteit (Pxx); installer (keylock) cmd=k; bug selectiviteit (Pxx); correctie 'r' read buffer; bug weergave Cabsol (n); bug Polynomen (index) + block Vxx; bug  BCD met DC; bug Poly, bug weergave 53.H-1; bug SEL; bug 3F (trafo / ups); Res (opmerking 1); bug uninstall (remark 4)

Versie 6.0B (oktober 2020) :een aantal correcties n.a.v. de conversie naar de actuele versie van Visual Studio (16.7.6 : C++)

Nieuwe ontwikkelingen : INTELEC BIM Revit plugin, arc flash berekeningen, integratie met databases Schneider Electric...