Installeren van de INTELEC Software :

Het default programma-path = c:\program files\INTELEC\

Installeren van de Keylock versie : ga naar de homepage en klik onderin op de gele download button. Start de Installer 'INTELEC_20xx_Keylock.exe' (als administrator) op de server, controleer het programma-path en klik op Installeren. Voor een nieuwe installatie of na een uitbreiding of naamswijziging geef uw Debiteur-nummer in (zie pagina Referenties D=xxxxx) en druk op button 'maakUser’.

Netwerk Keylock type S (usb) : download Netlock-S.zip en installeer de SPI driver op de server; open 'netlock_helpe.exe’ voor alle details. Lees opmerking 1; regel 1 bevat het type keylock (C,L of S); regel 2 bevat het protocol (zie opmerking 2); wijzig deze naar 9 voor het opstarten van de keylock in LOCAL mode (standalone). In geval van de foutmelding 'Netlock Error :: USER.N’ : start de Installer, geef uw Debiteur-nummer in en druk op button 'maakUser’; lees opmerking 3.

Netwerk Keylock type S (SPI drivers + tools + netlock.chm+exe) : Netlock-S.zip

Netwerk Keylock type S driver (SPI) : Sentinel Protection Installer 7.6.8.zip

Installeren van de eXpress versie : ga naar de homepage en klik onderin op de rode download button. Start de Installer 'INTELEC_20xx_eXpress.exe' (als administrator) op de server, controleer het programma-path en klik op Installeren en volg de instructies in de Registratie E-mail; bij eXpress wordt alles geregeld via het online account. Voor alle details : Customer instructions

Opmerking 1 : de 'algemene programma instellingen’ kunt u wijzigen vanuit de Installer : klik op button Menu en op 'algemene programma instellingen’ of start 'Wnetxx i’ in het programma-path (xx=32 of 64 bit)

Opmerking 2 : regel 2 van de 'algemene programma instellingen’ bevat het protocol voor keylock type S: 0=autodetect, 1=IPX/SPX, 2=Netbios, 3=TCP/IP, 4=NWLINK IPX/SPX, 5=Netbios Any, 9=Local mode

Opmerking 3 : start de applicatie met een snelkoppeling naar : programma-path\Wnetxx.exe (xx=32 of 64 bit). Op het programma-path dienen clients volledige lees- en schrijfrechten te hebben. Voor de netwerkversie dient u na een nieuwe installatie allereerst 'users’ aan te maken : open de HELP (Wnet32.chm) kies index en geef in : users; in de HELP topics vindt u antwoorden op alle vragen...

CD-ROM : de INTELEC programmatuur kan separaat op CD-ROM geleverd worden; na de installatie, dient u alsnog INTELEC_20xx_Keylock.exe te downloaden en te installeren.

Aansprakelijkheid

INTELEC kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor schade, welke voortvloeid uit het onjuiste gebruik van de INTELEC programmatuur of door onjuiste interpretaties van de rekenresultaten van deze programmatuur.


support@intelec.nl