Technische cursussen / opleidingen 

INTELEC verzorgt technische cursussen / opleidingen voor :

  1. kabelberekeningen NEN-1010 versie LTE+ (actuele druk)
  2. integrale kabelberekeningen KabelNet + NEN-1010
  3. algemene cursus NEN-1010 actuele druk en de NEN-3140

De groepsgrootte bedraagt maximaal 15 cursisten. Deze cursussen bestaan uit 1 of meerdere dagdelen (3 uur) en zijn onderverdeeld in een theoretisch en praktisch gedeelte. Doorgaans worden de cursussen op locatie verzorgd en de inhoud van de cursus kan in overleg worden samengesteld.


Het theoretische gedeelte:
De docent geeft een uitgebreide technische presentatie van het pakket in 2 delen.
Tijdsduur : 1,5 uur wordt besteed aan de basisversie NEN-1010. Aan de hand van praktische voorbeelden worden berekeningen uitgevoerd en belangrijke parameters en instellingen worden onder de aandacht gebracht. Als volgt wordt 1 tot 1,5 uur besteed aan het integrale pakket KabelNet. Hierbij wordt de interactie tussen beide programma`s duidelijk gemaakt en tevens worden de diverse integrale berekeningen ruimschoots toegelicht. De cursisten kunnen tijdens of aan het einde van de sessie technische vragen stellen. Ook is er een case beschikbaar, waarmee de cursisten hun opgedane kennis kunnen toetsen. Deze case kan dan eventueel in een volgende sessie uitgebreid worden behandeld.

In de cursus worden in detail de volgende onderwerpen toegelicht :

Kabelberekeningen NEN-1010 :
- opstart van het programma
- de projectenmanager
- algemene opbouw van de reken-dialogen
- database veiligheden (patronen + automaten)
- database kabels + railsystemen
- standaard berekeningen (bibliotheek)
- rekenen met (draaistroom) motoren
- groepen in een verzameling
- diverse Help-functies

Integrale KabelNet-berekeningen :
- opstart van het programma
- de projectenmanager
- het invoeren van een installatie
- de diverse integrale rekenresultaten
- diverse Help-functies

  in samenwerking met SOBA 

Het praktische gedeelte:
Met behulp van de Syllabus en een aantal cases worden de deelnemers vertrouwd gemaakt met de programmatuur. De docent ondersteunt de deelnemers door (diverse) praktische oplossingen te bedenken voor eventuele "problemen" bij het invoeren van de projecten.
Tijdsduur : 1,5 uur voor de basisversie NEN-1010. Aan de hand van praktische voorbeelden worden berekeningen uitgevoerd en belangrijke parameters en instellingen worden ingevoerd. Als volgt wordt 1 tot 1,5 uur besteed aan het integrale pakket KabelNet. Hierbij wordt de interactie tussen beide programma`s duidelijk gemaakt en tevens worden de diverse integrale berekeningen losgelaten op de door de deelnemers gemaakte projecten.

In het praktische gedeelte worden de volgende onderwerpen toegelicht :

Kabelberekeningen NEN-1010 :
- invoeren van verzamelingen
- invoeren van kabels in verzamelingen
- basisinstallatiemethoden
- keuze van de beveiligingen (patronen + automaten)
- vermogen / ontwerpstroom / cosinus-phi
- kabeldoorsneden
- kopieren van groepen
- maximale lengte van de kabels
- aansluiten van motoren

Integrale KabelNet-berekeningen :
- opstart van het programma
- invoeren nieuwe installaties
- transformator / generatorkeuze
- aansluiten van verdelers
- invoeren van (bestaande of reeds gemaakte) verzamelingen
- invoeren van bestaande installatie (3e, 4e en actuele druk)
- maken van aftakkingen (doorlussen kabels)
- integrale rekenresultaten
- oplossen van problemen


Maatwerk :
Ook bestaat de mogelijkheid om per bedrijf te werken aan diverse bestaande installaties. Hierbij komen de probleemstellingen die worden ondervonden aan de orde. De invulling van het maatwerkpakket en de tijdsduur is afhankelijk van de vraag van de deelnemers c.q. opdrachtgever(s).

Overzicht tarieven op klantlocatie (exclusief btw) Euro
1 dagdeel (1x3 uur)       -,-
1 dag (2 dagdelen / 2x3 uur) -,-
reiskosten per uur -,-
huurprijs beamer per dag(deel) -,-
syllabus per set (cursus) -,-
syllabus per set (separaat) -,-


Voor de genoemde tarieven geldt een toeslag van 100% buiten de normale kantooruren (van 8.00u tot 17.00u).
Voor het practische gedeelte kunnen laptop`s door INTELEC verzorgd worden. De kosten hiervoor bedragen Euro -,- per laptop, waarbij maximaal 2 personen gebruik kunnen maken van 1 laptop. De levertijd van een cursus bedraagt 3 tot 4 weken. Indien een cursus binnen een week voor aanvang wordt geannuleerd wordt 25 % van de cursuskosten in rekening gebracht en bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van de cursus wordt 100 % van de kosten van de dagdelen in rekening gebracht.

Zie tevens Technische workshops

 
Bedrijfsnaam
Kontaktpersoon
Adres
Postcode
Plaats
Land
Telefoon
Faxnummer
E-Mail adres
Aantal  personen Gewenste Datum
Type onderstaande code over (Let op: hoofdletter gevoelig)

Eventuele opmerkingen / vragen :

Na het versturen van deze inschrijving wordt deze z.s.m. aan u bevestigd. Indien u binnen 24 uur nog geen bevestiging heeft ontvangen, wilt u dan contact opnemen met INTELEC (tel:0413-260685)

sales@intelec.nl

 

 

Voor nadere informatie over de algemene cursussen NEN-1010 en NEN-3140 kunt u een e-mail aanvraag sturen naar sales@intelec.nl U krijgt dan z.s.m. informatie toegestuurd.

De INTELEC opleidingen worden verzorgd door SOBA